HR Consultancy

Voor elk HRM vraagstuk, bieden wij een oplossing!

Kennis delen!

Human Resources management is ons vak. Naast software en e-learning ontwikkeling helpen wij organisaties op vele vlakken binnen het HRM gebied. We werken samen met onze opdrachtgever(s) aan de ontwikkeling of verbetering van hun HRM strategie die de korte en lange termijn verbindt. Tevens stellen we samen de activiteiten vast die tot realisatie van de strategie moeten leiden en de wijze van implementeren.

Daarmee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie. In dat kader ondersteunen we hen bij het maken van een goede analyse van de organisatiestrategie, het bepalen en uitvoeren van strategisch HRM, analyseren en sturen van de kwantiteit en kwaliteit van de personeelsbezetting en het professionaliseren van de HRM processen, development –trajecten, leervraagstukken en de inrichting van de HRM afdeling en werken we aan de scholing en training van professionals.

Wij werken bij alles nauw samen met de opdrachtgever gebaseerd op een goede analyse van de huidige status en (verander)mogelijkheden van de organisatie. We doen dat op een samenhangende wijze waarin we alle HRM aspecten met elkaar verbinden en de noodzakelijke verbinding tussen strategie en uitvoering door alle medewerkers bepalen met een goed oog voor haalbaarheid en bevorderende en belemmerende factoren. Bekijk hieronder wat we allemaal nog meer voor u kunnen betekenen:

Bouwen aan het HRM beleid

Wij assisteren en helpen u bij opbouwen van uw HRM beleid. Dit doen we vanuit vanuit uw strategische doelstellingen, waarbij niet alleen het ‘wat’ en het ‘hoe’ worden beschreven maar ook wordt gekeken naar de besturing die voor uw organisatie zal leiden tot het beste resultaat.

High Performance Analyse

Wij meten de effectiviteit van uw organisatie. Door middel van de mogelijkheden voor onderzoek en assesments bieden we u de mogelijkheid de kwalitatieve bijdrage van de medewerkerspopulatie te doorgronden en daar de noodzakelijke conclusies aan te verbinden.

Op grond van de door HR Digitaal uitgevoerde analyse kunnen we ondersteunen bij het opzetten van talent en management developmenttrajecten. Daarbij zullen we samenwerken met professionele en gecertificeerde partners.

Strategische personeelsplanning

HR Digitaal gaat met u de vlootschouw aan en bepaalt graag samen met u welke ontwikkeling uw populatie nodig heeft om klaar te zijn voor de toekomst. En samen met u bezien we of uw organisatie de juiste resources aan boord heeft voor ‘the next step.’

Opzetten organisatie academy

We deden het eerder voor de Rabobank, voor Beter Horen en voor nog vele andere belangrijke spelers. Het opzetten van een dedicated Academy of College dat zijn waarde bewijst bij de ontwikkeling van uw belangrijkste asset, uw medewerkers.

Opleidingsprogramma's

Onze opleidingsprofessionals helpen u graag op weg met het opzetten van opleidingsprogramma’s die er toedoen, interventies die leiden tot resultaat en die waar maken wat ze beogen.

Opbouwen digitaal leercentrum -L(C)MS-

Succesvolle implementatie van e-learning of/en een elearning platform kan u met een gerust hart overlaten aan HR Digitaal. Wij kunnen u aan de hand van best practices aantonen dat we een en ander in zorg, onderwijs en bedrijfsleven met veel succes kunnen realiseren. Daarna kunt u het stokje overnemen.

Subsidie advies en trajectbegeleiding

De afgelopen jaren hebben we heel wat trajecten in het kader van WVA, SPL, ESF en Ondersteuningsregelingen in de zorg succesvol geimplementeerd en wat betreft de subsidieverantwoording tot een goed einde gebracht. Onze professionals hebben behalve verstand van zaken, ook dossierkennis en verstaan als geen ander het vak van ‘ communiceren met controle instanties.’ We zijn hierbij gericht op co-makership.