QuickScans voor de zorg

Cedrah geeft talent extra aandacht middels scan en persoonlijk advies.

QuickScans voor de zorg

HR Digitaal verzorgt zogenaamde Quickscans voor belangstellende kandidaten voor functies in de zorg en het onderwijs. Middels deze scans kan een op-maat opleidingsadvies worden gegeven en in overleg met de recruiter van de zorginstelling kan een mogelijke match worden gemaakt. We beschikken over een drietal tools: een competentiegericht onderzoek voor functies in de zorg (gericht op zorgfuncties, managementfuncties, administratieve functies of facilitaire functies; een zogenaamd leerbaarheidsonderzoek met voorspellende waarde ten aanzien van beoogde opleidingsinspanningen en de QuickScan die een advies geeft op basis van ervaring en opleidingsachtergrond.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze consultants.

Category: HR Development, Leren en Ontwikkelen

Date: januari 2018

Client: werkgeversverenigingen zorg

Place: Noord Nederland